Regulamin stałej rezerwacji.


Regulamin stałej rezerwacji kortów na sezon zimowy 2017/2018

  1. Przy stałej rezerwacji wynajmujący podpisuje umowę wynajmu z najemcą określając dzień tygodnia oraz godzinę, w której będzie korzystał z kortu.
  2. Najemca jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości połowy określonej indywidualnie w umowie o rezerwację na czas określony kwoty, który w razie prawidłowego wykonania umowy przez  Najemcę podlega zaliczeniu na poczet opłaty za miesiąc kwiecień. Zadatek wpłacany jest razem z pierwszą ratą.
  1. Należność płatna jest do 5-go dnia każdego miesiąc, z góry.
  2. W umowie o rezerwację na czas określony ustalane są stałe dni tygodnia i godziny, w których zarezerwowany jest kort dla Najemcy. Najemca może dokonać 4-krotnego przełożenia terminu gry, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem, iż Wynajmujący będzie mógł udostępnić Najemcy kort w innym zaproponowanym przez niego terminie, mając na uwadze wcześniejsze rezerwacje innych osób.
  3. W ramach stałej rezerwacji nie można prowadzić treningów z trenerami nie zatrudnionymi w szkole tenisa ” Stangiel”
  4. Godziny w ramach stałej rezerwacji można udostępnić innej osobie informując o tym wcześniej najemcę.
  5. Stała rezerwacja obowiązuje od 01.10.2017 do 30.04.2018
  6. W ramach rezerwacji można wykorzystywać kort wyłącznie do gry w tenisa.
  7. Rezerwacje i ewentualne przełożenia rezerwacji tylko pod numerem telefonu  512397897.