Lockdown 28.12.2020-17.01.2021


Szanowni Państwo!W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że działalność Stangiel Tenis&Squash w okresie od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku będzie ograniczona w zakresie wynikającym z przepisów § 10 ust. 1 punkt 2) i 3) oraz ust. 15 ww. Rozporządzenia.Działalność Klubu zostaje ograniczona jedynie do organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych dla określonej kategorii zawodników, bez udziału publiczności.Zgodnie z powołanymi przepisami, zajęcia sportowe będą dostępne wyłącznie dla:1. osób zawodowo uprawiających sport;2. osób (zawodników) pobierającym stypendia sportowe;3. zawodników kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej;4. osób (zawodników) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej;5. dzieci i młodzież uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy